Victorià MUÑOZ i OMS

 

 

Lleida, 11.4.1900 - Barcelona, 14.4.2000
Data d'elecció: 25.4.1959
Data d’ingrés: 25.11.1965
Numerari. Medalla 3

 

 

Breu nota biogràfica: Enginyer de Camins, Canals i Ports (1924). Estudià un ampli Pla d’Obres Públiques de la regió catalana (1935). Membre del Comitè Directiu d’Obres Públicas, presidit per D. Alfonso Peña, amb la misió de formular el Plan Nacional de Obras Públicas (1937). Concejal de l’Ajuntament de Barcelona, des de caquest càrrec prestà la seva assistència tècnica en el Pla d’Obres del Port de Barcelona, Tramvies de Barcelona, Metropolita Transversal, etc. Fundador d’Enher l’any 1946 i en va ser gerent fins al 1963. En 1964 fou nomenat Cap d’Obres Públiques de Tarragona. Cap Regional de Carreteres de Catalunya i Balears (1966-1970). Director de Planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1970-1972). En 1973 presidí la Comissió de Patronat que culminà amb la creació de la Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins de Barcelona. Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1982), Medalla del Col·legi d’Enginyers de Camins,Canals i Ports de Catalunya (1984), Medalla del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (1989) i Medalla de l’Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (1990). Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de Catalunya (1993) i Medalla d’Or de la Universitat de Lleida (1998). L'any 2000 la UPC creà la Càtedra Endesa Red de Valors Humans a l'Enginyeria Victoriano Muñoz Oms.

 

 

Dades biogràfiques en:

- VICTORIANO MUÑOZ OMS : Currículum Vitae. En: Càtedra Endesa Red de Valors Humans a l'Enginyeria Victoriano Muñoz Oms [en línia] <http://www.catedravmo.com/pdf/docshistorics/CurriculumVMO.pdf> [consultat 8.2.2013]

 

- Nómina del personal académico y anuario ... 2000-01, p. 73.

Powered by Joomla! ©