Ramon MUNS i SERINYÀ

 

 

Barcelona, 15.6.1793 - Barcelona, 1.8.1856
Direcció d'Electricitat
Data d'elecció: 15.7.1816
Data d’ingrés: 31.7.1816
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Advocat. Es formà a les classes de la Junta de Comerç de Catalunya, estudià Economia política, Física y Química, y la carrera de lleis. Membre fundador de la Societat filosòfica. Secretari de la Diputació provincial de Barcelona (1820). Secretari de la Diputació provincial de Girona (1822). Secretari de l’ajuntament de Barcelona (1833) Responsable d’organització de l’Arxiu Municipal de la ciutat de Barcelona (1848). Membre de la Reial Acadèmia de Bo9nes Lletres de Barcelona, soci de les Societats econòmiques d’amics del país de Barcelona, Saragossa i València, de la Societat arqueològica matritense.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Revisor de la Direcció de Pneumàtica, Electricitat i Magnetisme (18 juliol 1818, 23 juny 1819, 19 juliol 1820, 2 juliol 1821, 10 juliol 1822, 1 juliol 1824 i 5 gener 1833)
- Comptador (22 juliol 1836)
- Secretari 2on (3 juliol 1833, 5 juliol 1837, 5 agost 1838, 29 juliol 1847, 8 agost 1848, 11 octubre 1849 i 7 novembre 1850)
- Secretari 1r (19 abril 1820, 29 octubre 1851)
- Vicepresident (16 octubre1839 i 24 novembre1853)
- President (28 octubre 1852)
- Membre de la Comissió de correcció d’estil (22 novembre 1855)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1906-07, p. 148-153.

Powered by Joomla! ©