Agustín MURÚA y VALERDI

 

 

Concha, Vizcaya, 1874 - Barcelona, 6.12.1925
Química
Data d'elecció: 29.3.1906
Data d’ingrés: 18.11.1907
Numerari. Medalla 24

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Farmàcia i de Doctor en Farmàcia (1901). Professor auxiliar per oposició i en propietat de Química biològica, amb el seus anàlisis corresponent al doctorat de Medicina i Farmàcia en Madrid (1895-1902). Catedràtic de Química orgànica aplicada a la Farmàcia a Barcelona. Farmacèutic de l’armada (1898-1902). Membre de la Reial Acadèmia de Medicina i cirurgia de Barcelona (1904). Corresponent de la Real Academia de Medicina de Madrid. Catedràtic pensionat a la Universitat de Munic (1903-1905). Vocal de la Junta de Sanitat de Barcelona (1903). Secretari de la Secció de Fisiologia i química biològica en el XIV Congrés Internacional de Medicina (1901). Autor de diversos articles científics en publicacions nacionals i estrangeres. Condecorat amb l’Encomienda de la Orden Civil de Alfonso XII (1902). Discurs d’entrada: Momentos importantes en la historia de la Química orgànica (1907).

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció 2a (6 novembre 1908)
- Director de la Secció 2a (6 novembre 1915)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1926-27, p. 59-67.

Powered by Joomla! ©