Federico PÉREZ de NUEROS y LEWERFELD

 

 

Córdoba, 18.2.1830 - Barcelona, 14.2.1917
Físico-matemàtiques
Data d'elecció: 19.4.1877
Data d’ingrés: 27.4.1879
Numerari. Medalla 17

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Ciències, Enginyer industrial. Catedràtic de Física i Tecnologia en la “Escuela industrial de Cádiz”, durant dos messos. Catedràtic de primer any de Matemàtiques al “Real Instituto industrial” (fins l’any 1856.) Catedràtic de Complement de Matemàtiques en la “Escuela Industrial de Vergara (1856 a 1860.). Catedràtic de Construccions en l’Escola de València (1860- 1865). Catedràtic de Construccions Sevilla ( fins l’any 1866). Catedràtic de Mecànica a la Universitat de Barcelona (1867-1900). Degà de la Facultat de Ciències des de gener de 1900 fins el dia de la seva jubilació, i Rector interí des de 28 de juny fins 20 de setembre del mateix any. En 1876 presentà al Ministre de Foment una memòria sobre l’aprofitament del calor solar, fou aprovada i recomanada per l’Acadèmia de Ciències i pel Consell d’Instrucció pública. Autor de nombrosos articles sobre qüestions científiques, publicats especialment en la «Revista del Instituto agrícola de San Isidro» i en la «Crónica científica». Els seus darrers treballs sobre navegació aèria es conserven inèdits. Discurs d’ingrés : «Aprovechamiento del calor solar como fuerza motriz, por medio del aparato heliodinámico». — (30 d’abril de 1879). Feu donatiu, en 30 de juny de 1896, amb destí al Museu de l’acadèmia, d’exemplars de piroxè, procedents d’Olot. La Sra. Lucía Pérez de Nueros, la seva filla, en nom propi i de la família, feu donatiu a l’Acadèmia de nombrosos apunts de Mecànica, treballs inèdits sobre aviació i petits estudis sobre altres matèries i 60 volums amb destinació a la Biblioteca de l’Entitat.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Membre de la Comissió de correcció d‘estil (14 de octubre de 1884, 12 de novembre de 1886, 4 d’octubre de 1888 i 4 d’octubre de 1890)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1917-18, p. 55-61.

Powered by Joomla! ©