Josep PLANAS i MESTRES

 

 

Barcelona, 16.3.1926 - ?, 16.12.1995
Secció 4a. Biologia
Data d'elecció: 23.11.1989
Data d’ingrés: 28.1.1993
Numerari. Medalla 46

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Ciències Naturals per la Universitat de Barcelona en 1951 i va fer, tot seguit, el doctorat (1955). Adjunt de la Universitat de Barcelona (1956). Càtedra de Fisiologia General de la Universitat de Valladolid en 1957. A Valladolid on va iniciar-se en la tasca de gestió acadèmica en acceptar fer-se càrrec del deganat (1963-1966 ). Catedràtic de Fisiologia General de la Facultat de Ciències (1966). Com a tasca docent, indicarem que es va fer càrrec de l'ensenyament de la Fisiologia Animal. Anys més tard, en disposar de col·laboradors, va introduir una matèria optativa que denominà Fisiologia Ambiental i que és a cavall de la Fisiologia i de l'Etologia. Era membre de diferents societats científiques i participà en nombrosos congressos i reunions de la seva especialitat. Fou director del departament de Fisiologia Anima de la UB, vicedegà de la UB durant dos anys fent tàndem amb el Dr. Jacint Nadal i degà de la Facultat de Biologia de la UB de 1983 al 1985. Va ésser nomenat professor emèrit de la Universitat de Barcelona. L'any 1993 va llegir el seu discurs d'ingrés en aquesta Acadèmia, «Algunos aspectos del enfoque fisiológico de la adaptación biològica”. El 19 de maig de 1994 va presentar un treball de torn “Insulina i IGF-I en peixos”. Els treballs sobre endocrinologia dels peixos iniciats en la seva tesi doctoral, continuaren en el decurs de tota la seva vida, junt amb els que versaven sobre l'absorció intestinal del ferro i el seu metabolisme així com els referents als hematòcrits en diversos grups de vertebrats, principalment peixos i ocells. Nombrosos treballs publicats en revistes nacionals i sobretot internacionals són el testimoniatge de la trajectòria de recerca del Dr. Josep Planas.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1996-97, p. 70-77

Powered by Joomla! ©