Francesc PLANELL i RIERA

 

 

L'Havana, 5.12.1886 - Barcelona, 2.12.1973
Secció 2a. Comissió d'Electrotècnia
Data d'elecció: 28.6.1922
Data d’ingrés: 14.11.1922
Numerari. Medalla 34

 

 

Breu nota biogràfica: Va néixer a l’Havana i essent encara jove la seva família va tornar a Barcelona, on va cursà tots els estudis fins arribar a la carrera d’enginyeria que acabà en 1908. Molt aviat va decidir la seva vocació per la Electrotècnia, disciplina que va introduir i desenvolupar a Catalunya, a través, de les seves realitzacions tècniques, aspectes teòrics, docència i publicacions. Poc desprès de finalitzar els seus estudis d’enginyeria ingressà en la Societat «La Industria Eléctrica» (1909-1912), fusionada posteriorment amb Siemens. Més tard entrà a la “Compañía Barcelonesa de Electricidad” (1912-14), unida després con “Riegos y Fuerzas del Ebro” (més tard FECSA), on, amb Montañés, fou encarregat de la construcció i explotació de la xarxa d’alta tensió i estacions transformadores de Barcelona i la seva comarca. Posteriorment (1914-15) prestà els seus serveis en la Societat Brown Bovery, de Baden (Suïssa). En 1924 ingressà a la societat de “Ferrocarril Metropolitano Transversal de Barcelona”. Desprès de la seva estada a Suïssa tornar a Espanya i la seva vida quedà vinculada, en l’aspecte docent, a las múltiples institucions allotjades al recinte del carrer de Urgell, conegut per “Universidad Industrial” on fou l’encarregat de l’ensenyament de la Electrotecnia (1918) i del muntatge del «Laboratorio General de Ensayos y Acondicionamiento”. També s’encarregà de l’ensenyament de la Electrotècnia de la “Escuela Elemental del Trabajo” (1920-25). Professor auxiliar de Electrotècnia i Aplicacions del Calor a l’Escola Industrial (1912-21). Càtedra de Projectes (1934-51). Catedràtic numerari de Electrotècnia, (1951-1956). Director honorari de l’Escola Industrial (1956). Medalla d’or al mèrit electrotècnic (1946). Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (1967). Medalla de plata de la ciutat de Barcelona al mèrit científic (1956)Membre corresponenetsal de l’Acadèmia de Ciències de Madrid. Soci d’honor de la “Asociación de Ingenieros Industriales”. Vocal del Patronat «Juan de la Cierva», del C.S.I.C., etc.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Comptador (1943-47),
- Vicepresident (1946-52)
- President (1958-1961)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1974-75, p. 91-96 i p. 62-65.

Powered by Joomla! ©