Fructuós PLANS i PUJOL

 

 

Barcelona, 13.10.1833 - Barcelona, 10.1.1890
Secció d'Història Natural
Data d'elecció: 12.3.1857
Data d’ingrés: 12.3.1857
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: De 1845 a 48 completà la segona ensenyança, i havent rebut el grau de Batxiller en Artes, ingressà a Facultat de Ciències per cursar l’any preparatori de Farmàcia. Foren el seus mestres el distingit botànic català D. Antoni Cipriano Costa i el il·lustre naturalista D. Antonio Sánchez Comendador. Ingressà després en primer i segon any de Farmàcia, on va tenir com a professors al distingit Dr. D. Juan José Anzizu i al savi Dr. D. Agustí Yáñez. Als 21 any d’edat obtingué els títols de llicenciat en Farmàcia i en Ciències, Secció de las naturals. En 1855 marxà a Madrid per realitzar els estudis de Doctorat en ambdós matèries, una vegada finalitzats retornà a Barcelona. De 1856 a 1862 ensenyà “Elementos de Física y Química” i “Nociones de Historia Natural” en diversos col·legis de segona ensenyança, i realitzà suplicencies dels catedràtics de diferents assignatures de les facultats de Ciències i Farmàcia. El mateix any de 1862 fou escollit catedràtic de “Nociones de Historia Natural” de l’Institut de la provincia de Girona. Posteriorment fou nomenat Catedràtic de “Materia farmacéutica animal y mineral” de la Universitat de Santiago i en 1885 traslladà aquesta càtedra a la Universitat de Barcelona.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Conservador del Gabinet d’Història Natural (10 de desembre 1857, 20 de gener de 1859 i 24 octubre de 1861)
- Secretari de la Secció d’ Història Natural (12 de gener i 5 de desembre de 1867)
- Director de la Secció d’Història Natural (21 de gener de 1875)
- Tresorer (21 d’octubre de 1880)
- Vicesecretari general (21 de novembre de 1867, 22 de desembre de 1868, 4 de gener de 1871 i 8 de octubre de 1872)
- Fou declarat exempt, a petició seva, en 18 de maig de 1887.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1912-13, p. 118-126.

Powered by Joomla! ©