Isidre PÒLIT i BUXAREU

 

 

Alella, 31.12.1880 - Barcelona, 19.10.1958
Secció 1a. Astronomia
Data d'elecció: 21.2.1918
Data d’ingrés: 6.6.1920
Numerari. Medalla 57

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en ciències fisicomatemàtiques per la UB (1902). Doctorat per la Universitat de Madrid (1904). Catedràtic per oposició de Física General i experimental de la Facultat de Ciències de la UB (1940 fins a la seva jubilació).  Membre electe de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia (1956). Vocal del Patronat Alfonso X el Sabio del CSIC. Cap de la Secció d’Electricitat i radiacions de l’ Instituto Alonso de Santa Cruz (CSIC). Soci d’honor de l’ Asociación española para el progreso de las ciencias. Vicepresident de la Societat Astrónomica de España y América. Membre de la Comissió Nacional de Astronomia. Membre de l’ Instituto de Electricidad y Automática del CSIC. Membre del Consell Assessor de la Asociación de Fisicos de España. Premi del III Congres nacional de les industries de la Pintura. Autor de nombroses publicacions.Discurs d’ingrés: “La variación de las latitudes” (1920)

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció 1a (1921-23 i 1929-37)
- President de la Secció 1a (1943-45)
- Comptador (1947-55)
- President (1955-1958)
- Nomenat director interí de l’Observatori Fabra (23 juny 1939)
- Director de l’Observatori Fabra ( 22 de gener de 1941.)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1958-59, p. 87-91.

Powered by Joomla! ©