Josep Melcior PRAT i SOLÀ

 

 

Prats de Rei, 1779 - San Sebastià, 21.8.1855
Direcció d'Agricultura
Data d'elecció: 15.10.1835
Data d’ingrés: 18.11.1835
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Medicina a la Universitat de Cervera. Encarregat d’erigir hospitals militars durant la Guerra del francès. Nomenat primer taquígraf de les “Nuevas Cortes” (1812) i posteriorment Redactor del “Diario de Sesiones” fins l’anul•lació de la nova Constitució l’any 1814 . Llicenciat en Farmàcia (1816) i posteriorment Doctor en Química. L’any 1820 amb el restabliment de la Constitució de 1812 es traslladà a Madrid on s’ocupà novament del “Diario de Sesiones del Congreso”. Fou diputat per Catalunya en les Cortes extraordinàries de 1822. Amb la nova invasió francesa s’exilià a Anglaterra on es dedica a la traducció d’obres angleses al castellà i al català. Tornar a Espanya amb l’amnistia de 1832. L’any 1834 fou nomenat Secretari del Govern Civil de la província de Barcelona. Va propulsar la fundació de l’escoles lancasterianes o de ensenyament mutu, la Junta de Dames per a l’ensenyament de nenes pobres, les Escoles de Pàrvuls o Sales d’asil i la Caixa d’estalvis. L’any 1835 fou nomenat Governador interí de la província de Barcelona. Membre de la Societat Econòmica de d’amics del País de Barcelona (1834), Lleida i Tarragona, de la Comissió provincial d’Instrucció primària, de les Acadèmies de Medicina i de Bones Lletres, sent President d’aquesta última, de les Societats Foment de la Instrucció i de la Societat Filomàtica. Fou Governador civil de Lleida, Tarragona, Castelló de la Plana, Oviedo i Còrdova.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Agricultura (1 de setembre de 1848)
- Director de la Secció d’Agricultura (31 agost 1838, 25 novembre 1852 i 7 de desembre 1854)
- Vicepresident (17 octubre 1844)
- President (29 juliol 1847 i 9 novembre 1854)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1909-10, p. 53-65.

Powered by Joomla! ©