Francesc PRESAS i PUIG

 

 

? - 12.11.1869
Secció de Ciències Físico-matemàtiques
Data d'elecció: 7.11.1850
Data d’ingrés: 5.12.1850
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Ciències i Director d’un Col·legi de primera i segona ensenyança a Barcelona. El 15 de febrer de 1858 fou nomenat membre d’una Comissió encarregada de realitzar els càlculs dels eclipses de 1859 i 1860 en funció al meridià de Barcelona.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Director de la Secció Ciències Físico-matemàtiques (1 de desembre de 1857, 16 gener de 1886)
- Comptador (18 d’octubre de 1860)
- Vicepresident (7 de gener de 1859)
- Vocal de la Comissió de Correcció d’estil (17 de novembre de 1864)

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1912-13, p. 86-88.

Powered by Joomla! ©