Antoni PREVOSTI i PELEGRÍN

 

 

Barcelona, 1919 - Barcelona, 1-9-2011
Secció de Biologia (5a)
Especialitat: Genètica
Data d'elecció: 16.1.1967
Data d’ingrés: 29.05.1972
Numerari. Medalla 38

 

 

Breu nota biogràfica: Professor de Genètica jubilat de la Universitat de Barcelona, on va ser el primer catedràtic de l’especialitat. Ha impartit classes i ha investigat diverses universitats estrangeres. Professor d’investigació supernumerari al Consell Superior d’Investigacions Científiques. El nucli de la seva recerca ha estat l’anàlisi de la diferenciació genètica de les poblacions de Drosophila subobscura, en què ha obtingut resultats cabdals relatius a la magnitud i la velocitat dels canvis evolutius, el valor adaptatiu de les inversions cromosòmiques i, també, la mesura de la selecció natural. Ha estat l’introductor a Espanya de la genètica de poblacions naturals, en la línia que va iniciar Theodosius Dobzhansky als Estats Units. És membre de l’Institut d’Estudis Catalans, i membre supernumerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Ha publicat prop de tres-cents articles científics. Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1989) i la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona (1994).

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 2009-2010, p. 134.

Powered by Joomla! ©