Albert PUJOL i GURENA

 

 

Barcelona, 27.10.1783 - Barcelona, 2.4.1847
Botànica
Data d'elecció: 10.5.1820
Data d’ingrés: 24.5.1820
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Eclesiàstic agustinià, fou prior de la seva ordre a Barcelona (1821). Secularitzat fou nomenat catedràtic interí d’Institucions canòniques de la Universitat de 2a i 3a ensenyança de Barcelona (1822-23), posteriorment fou encarregat de la Càtedra d’Oratòria forense. Ocupà la càtedra de Dret canònic a la restaurada Universitat de Barcelona (1837) Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Membre de la Societat barcelonesa d’amics del país.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Vicepresident (3 juliol de 1833 i 23 de juliol de 1834)
- Director de Botànica i Agricultura (22 juliol de 1835)
- Director de la Secció d’Agricultura (26 d’octubre de 1836)
- Secretari de la Secció d’Agricultura (16 de març de 1843)
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Agricultura (16 de gener de 1845)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1907-08, p. 139-143.

Powered by Joomla! ©