Vicent RODÉS i ARIES

 

 

Alacant, 1791 - Barcelona, 24.1.1858
Secció d’Arts
Data d'elecció: 22.12.1836
Data d’ingrés: 2.8.1837
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Pintor. Ocupà la Càtedra de colorit i composició a l’Escola de Nobles Arts de Barcelona, on fou Director general (1840). Membre de la Real Academia de San Carlos de Valencia.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Director de la Secció d’Arts (6 de novembre de 1839)
- Secretari de la Secció d’Arts (6 de novembre de 1849)
- Encarregat del Gabinet (7 de desembre de 1854)
- Bibliotecari (30 juliol de 1846)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1909-10, p. 129-131.

Powered by Joomla! ©