José Ma. RODRÍGUEZ CARBALLO y CEBOLLA

 

 

Madrid, 11.4.1830 - Madrid, 14.8.1905
Secció de Ciències Físico-matemàtiques
Data d'elecció: 6.12.1866
Data d’ingrés: 24.4.1867
Numerari. Medalla 20

 

 

Breu nota biogràfica: Enginyer industrial (1864). Estudià Enginyeria de Camins, mines i arquitectura. Catedràtic interí de Geometria descriptiva i les seves aplicacions en el “Real seminario científico e industrial de Bergara” (1854). Catedràtic de Geometria descriptiva i les seves aplicacions a l’Escola industrial professional de Barcelona (1855). Ocupà la càtedra de Mecànica industrial i construcció de màquines (1856). En 1860 li fou encarregada la càtedra de estereotomia de l’Escola industrial superior de Barcelona. Durant el curs 1860-1861 ocupà la càtedra de Geometria descriptiva a la Facultat de Ciències de La Universitat de Barcelona. Secretari de en l’Escola d’Enginyers industrials (1856-1887). Catedràtic d’Estereotomia en la “Escuela general preparatòria para ingenieros y arquitectes de Madrid” (1887). Catedràtic de Mecànica racional a la Universitat Central de Madrid (1891-1904). Conseller d’Instrucció pública (1901-1905).

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció de Ciències Físico-matemàtiques (31 de gener de 1871)
- Comptador (8 de octubre de 1872 i 21 d’octubre de 1880)
- Vicepresident (19 de novembre de 1874)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1913-14, p. 98-102.

Powered by Joomla! ©