Manuel RODRÍGUEZ i CODOLÀ

 

 

Barcelona, 19.5.1872 - Barcelona, 16.7.1946
Secció d’Arts
Data d'elecció: 23.4.1909
Data d’ingrés: 1.3.1914
Numerari. Medalla 14

 

 

Breu nota biogràfica: Pintor. Professor auxiliar, per oposició, de Teoria i Història de les Arts en l’Escola de Belles Arts de Barcelona (1899). Professor numerari d’Història de les Arts decoratives a l’Escola de Belles Arts de Barcelona (1908). Acadèmic numerari i secretari perpetu de la Reial Acadèmia de Bellas Arts de Sant Jordi. Acadèmic corresponent de la “Real Academia de San Fernando" (1904). Acadèmic corresponent de l’”Academia de Buenas letras de Sevilla” i de l’”Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba”. President de la Comissió provincial de Monuments històrics i artístics. Secretari de l’Escola provincial de Belles Arts (1908). Autor de diverses obres pictòriques, entre elles, dos pintures murals a l’església parroquial de San Pere, de Figueres (Girona).

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1948-49, p. 135-137.

Powered by Joomla! ©