Miquel ROGER i ROCA

 

 

Olot?, - Matanzas, Cuba, 24.6.1907
Secció d’Arts
Data d'elecció: 16.7.1867
Data d’ingrés: 29.10.1867
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Agrimensor i Mestre d’obres. Estudià el dibuix de figura i d’adornament i el cisellat de metalls a l’Escola de Belles Arts de Barcelona. Treball d’ingrés: “Acerca de algunes antigüedades americanas”. En 1871 obtingué una plaça de professor de dibuix lineal, adorn i figura a la ciutat d’ Olot.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció d’Arts (5 de desembre de 1867)
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Arts(28 de gener de 1869)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1913-14, p. 102-104.

Powered by Joomla! ©