Joan ROGÉS i MORAGAS

 

 

Barcelona, 27.6.1806 - Barcelona, 24.4.1859
Secció de Ciències Fisicomatemàtiques
Data d'elecció: 13.1.1836
Data d’ingrés: 4.5.1836
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Catedràtic de Matemàtiques pures a l’Acadèmia (1839-42). En 1842 es traslladà a Vic on fou nomenat director del Col•legi de Vic i impartí les classes de Matemàtiques. Fou professor a diferents centres d’ensenyament de Barcelona. Treball d’ingrés: “Memoria sobre los valores de las cantidades positives y negatives”. Membre de la Societat Filomàtica de Barcelona (1842)

 

Càrrecs a la RACAB:
- Director de la Secció de Ciències Fisicomatemàtiques (22 de novembre de 1855)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1909-10, p. 106-111.

Powered by Joomla! ©