Pere Mártir ROSSELL i VILÁ

 

 

Olot, 1882 – Barcelona, 25.7.1933
Comissió d’Agronomia
Data d'elecció: 25.3.1929
Data d’ingrés: 5.4.1930
Numerari. Medalla 16

 

 

Breu nota biogràfica: Veterinari. Cursà els estudis de veterinària a Saragossa i Paris. Inspector d’Higiene i Sanitat pecuària a Puigcerdà (1909). Catedràtic de Zootècnia de l’Escola Superior d’agricultura de la Mancomunitat de Catalunya. Encarregat de la Direcció dels serveis de ramaderia de la Mancomunitat (1917). Conservador i Director del Parc zoològic de Barcelona. Fou elegit Diputat al primer Parlament de Catalunya (1932). Va presentar a l’Acadèmia els següents treballs: “Las razas animales en relación con la etnología de cataluña” i “Estructuració de l’Economia rural”

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1933-34, p. 71-73.

Powered by Joomla! ©