Jaume SERRA i GIBERT

 

 

San Ginés de Vilassar, 5.1.1854 - 27.7.1877
Secció d’Arts
Data d'elecció: 26.6.1873
Data d’ingrés: 9.6.1874
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Professor de Metal·listeria, ceràmica i obres de torn a l’Escola de Belles Arts. Elaborà les làmines litogràfiques del “Álbum enciclopédico pintoresco” editat a Barcelona per F. Companyà i dibuixat per Lluís Rigalt. Membre corresponent de la “Real Academia de San Fernando”. Medalla d’or de la Societat Barcelonesa d’Amics del Pais.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció d’Arts (21 de gener de 1875)
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Arts (14 de desembre de 1876)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1914-1915, p. 98-100.

Powered by Joomla! ©