Fèlix SERRATOSA i PALET

 

 

Barcelona, 1925 - Barcelona, 11.1.1995
Química orgànica
Data d'elecció: 24.11.1988
Data d’ingrés: 4.3.1993
Numerari. Medalla 50

 

 

Breu nota biogràfica: 1949: Llicenciatura en Ciències Químiques, Universitat de Barcelona; 1953: Doctorat en Ciències, Secció Químiques, Universitat de Madrid. Tesi doctoral realitzada a la Universitat de Barcelona, sota la direcció del Dr. Josep Pascual; 1951: Nomenament de becari del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.); 1951-1971: diversos càrrecs dins del C.S.I.C.; 1955 (Octubre)-1957 (Octubre): "Research Associate" en el Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Mass., U.S.A.); 1971: Nomenament de Professor d'Investigació del C.S.I.C. i de cap del Departament de Síntesi Orgànica de l'Institut de Química Orgànica de Barcelona (C.S.I.C.); 1971-1990: Professor d’Investigació del C.S.I.C. (1990: any de jubilació obligatòria); 1977-1990: Comissió de Servei al Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona. 1962-1965: Professor del Curs monogràfic de doctorat "Síntesis de Productos Naturales” a la Universitat de Barcelona; 1966-1967: Professor de l'assignatura "Ampliación de Química Orgànica" a la Universitat de Barcelona; 1968-1973: Professor del Curs monogràfic de doctorat "Síntesis Orgànica Avanzada" a la Universitat de Barcelona; 1973-1978: Professor de l'assignatura "Síntesis Orgànica" a la Universitat Autònoma de Barcelona; 1977-1990: Professor de l'assignatura "Síntesis Orgànica" a la Universitat de Barcelona. Director de dinou Tesis de Llicenciatura i vint-i-tres Tesis de Doctorat i autor de cent treballs d'investigació, la majoria d'ells publicats en revistes estrangeres d'elevat índex d'impacte. D'aquests treballs es desprèn que les línies d'investigació que el Dr. Serratosa va cultivar preferentment -sempre, fonamentalment, des d'una perspectiva sintètica- són els ortoèsters, els acetilens, les diazocetones i els poliquinans, en particular, el dodecahedrà. El Dr. Fèlix Serratosa va rebre els següents premis i distincions:Premi "Alquímia-1966", concedit pel Col·legi Oficial de Químics, pel conjunt d'articles presentats sota el lema KHYMOS. Encomanda amb placa de l'Orden Civil de Alfonso X, el Sabio", concedida pel Ministerio de Educación y Ciència, 1967. Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca, 1991. Medalla "Narcís Monturiol" al mèrit científic 1992, Generalitat de Catalunya.

Text: Josep Castells i Guardiola

 

Notes biogràfiques en: Expedient Dr. Serratosa. Arxiu RACAB

Powered by Joomla! ©