Vicente SISTERNES y FELIU

 

 

? - ?
Data d'elecció: 30.10.1805
Data d’ingrés:22.1.1806
Numerari

 

 

Dades biogràfiques en: Anuari de la RACAB: 1906-07, p. 73

Powered by Joomla! ©