Josep Maria VIDAL i LLENAS

 

Valls, 1913
Secció de Física (2a)
Especialitat: Física
Data d’ingrés: 15.06.1961
Exvicepresident de l’Acadèmia (1984-1994)

 

Nota biogràfica: Llicenciat en Ciències Físico-Químiques per la Universitat de Barcelona (1934) i doctor en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid (1944). Com a meteoròleg, el 1935 fou nomenat ajudant de Meteorologia a Madrid, on realitzà treballs sobre electricitat atmosfèrica sota la direcció del professor Duperier, i el 1941 ascendí a meteoròleg, destinat a Barcelona. El 1945 passà a cap de Meteorologia de la Regió Aèria de Saragossa, i cap de la Secció d’Aeronàutica de l’Oficina Central Meteorológica a Madrid. Catedràtic de Mecànica Física i Termologia a Granada (1948) i catedràtic de Termologia a Barcelona (1949 a 1983). Coautor de set edicions del conegut Curso de Física i de divuit traduccions. Ha dirigit 130 treballs de col·laboradors, particularment en l’àmbit de la termologia. Ha estat president nacional del Grup de Termodinàmica de la Real Sociedad de Física y Química (1976-1978). Ha rebut la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (1976).

Powered by Joomla! ©