Excma. Sra. Pilar BAYER i ISANT

Barcelona, 1946
Secció de Matemàtiques i Astronomia (1a)
Especialitat: Teoria de nombres
Data d’ingrés: 8.11.2001
Medalla de número: 45


Nota biogràfica: Doctora en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1975). Professora de piano pel Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona (1967). Ha estat professora de les universitats de Barcelona (1968-1975), Autònoma de Barcelona (1969-1977; 1981-1982), Regensburg (Alemanya, 1977-1980) i Santander (1980-1981). Des del 1982 és catedràtica d’Àlgebra de la Universitat de Barcelona. El seu camp de recerca és la teoria de nombres. Les publicacions que ha fet versen sobre funcions zeta, formes automorfes, problema invers de la teoria de Galois, equacions diofàntiques i corbes de Shimura, entre d’altres. Ha dirigit deu tesis doctorals i nombrosos projectes de recerca. És acadèmica de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de Madrid, acadèmica de la Reial Acadèmia de Doctors i és membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1998).

Powered by Joomla! ©