Excm. Sr. Lluís BERGA i CASAFONT

?, ?
Secció de tecnologia (6a)
Especialitat: Enginyeria de l'Aigua
Data d’ingrés: 24.04.2014
Medalla de número: 12

Nota biogràfica: Catedràtic del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental. Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).

Powered by Joomla! ©