Excm. Sr. Jaume BERTRANPETIT i BUSQUETS

Camprodon (Ripollès), 1952
Secció de Biologia (5a)
Especialitat: Genòmica de poblacions humanes
Data d’ingrés: 18.02.2010
Medalla de número: 74


Nota biogràfica: Catedràtic de Biologia a la Universitat Pompeu Fabra. Fundador de la Unitat de Biologia Evolutiva en el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut d’aquesta universitat. Antic professor de la Universitat de Barcelona i deixeble de L. Cavalli-Sforza, a Stanford, Califòrnia. La seva recerca es refereix a la diversitat del genoma humà. Actualment treballa en la comprensió evolutiva de xarxes funcionals i en la manera com la selecció natural ha forjat la biologia única dels humans, en el que es pot anomenar biologia evolutiva de sistemes. Ha publicat més de 260 articles científics. Membre directiu de diverses organitzacions científiques, ha estat degà de la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, UPF (1998-99), vicerector de Política Científica de la UPF (1999-2001) i director del Centro Nacional de Genotipado (1994-2010) i d’ICREA (Institució Catalana per a la Recerca i Estudis Avançats) des del 2007. Medalla Narcís Monturiol (2015).

CV-Universitat Pompeu Fabra

Powered by Joomla! ©