Excm. Sr. Francisco J. DOBLAS-REYES

Madrid, 1968
Ciències de la Terra (4a)
Especialitat: Modelització climàtica
Data d’ingrés: 25.11.2021
Medalla de número: 30

 

Nota biogràfica:

Powered by Joomla! ©