Excm. Sr. Gerard GÓMEZ i MUNTANÉ

Barcelona, 1952
Secció 1a. Matemàtiques i Astronomia (1a)
Especialitat: Dinàmica orbital i missions espacials
Data d’ingrés: 3.03.2016
Medalla de número: 57

Nota biogràfica: Va finalitzar la Llicenciatura en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB) el 1974 i la seva tesina de Grau el 1976 a la mateixa universitat. Va obtenir el grau de Doctor el 1981 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva carrera com a investigador i docent s'ha desenvolupat a la UB, la UAB i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Des de 1988 és Catedràtic de Matemàtica Aplicada en el Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la UB. Ha exercit en dos períodes (1994-1997 i 2004-2008) com a director del dit departament, i també com a vice-degà de la Facultat de Matemàtiques. Ha participat en múltiples projectes de recerca finançats pel corresponent ministeri, per la Generalitat i, de forma molt especial, per la European Space Agency (ESA), la NASA-JPL i el Centre National d'Etudes Spatiales (CNES). També ha rebut suport dins del sisè i setè programa marc de la Unió Europea. Ha estat Investigador Principal del projecte AstroNet-II, també dins del setè programa marc de la UE, que engloba 33 participants en 14 centres europeus, 8 acadèmics i 6 de caràcter industrial o de recerca, en 8 països diferents. Té prop de 100 publicacions científiques i ha participat en més de 60 congressos. En ambdós casos, i de manera majoritària, de caràcter internacional. Fins ara ha dirigit 10 tesis doctorals i n'hi ha diverses en curs d'execució. La seva activitat com a investigador s'ha centrat en problemes d'Astrodinàmica i Missions Espacials.

Powered by Joomla! ©