Excm. Sr. Roderic GUIGÓ i SERRA

Barcelona, 1959
Secció de Tecnologia (6a)
Especialitat: Bioinformàtica
Data d’ingrés: 28.10.2021
Medalla de número: 43

 

Nota biogràfica: Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Ha estat investigador a la Universitat de Harvard, a Los Alamos National Laboratori (Nou Mèxic) i a l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica. Actualment és investigador al Centre de Regulació Genòmica, - on dirigeix el programa de Bioinformàtica i Genòmica-, i Catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra. El seu àmbit de recerca es la biologia computacional, i, la seva investigació es centra específicament en el descobriment i caracterització dels patrons en la seqüència del genoma que confereixen funcionalitat biològica, i en l’estudi de com els canvis en aquesta seqüència n’afecten la funcionalitat i impacten, en últim terme, el fenotip dels organismes. Es membre de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Acadèmia de Ciències de l’Institut de Bolonya. Ha estat guardonat amb els Premis Ciutat de Barcelona els anys 2003 i 2012, i amb el Premi Nacional de Recerca l’any 2017.

Powered by Joomla! ©