Excm. Sr. Jordi ISERN i VILABOY

Llança, 1950
Secció de Matemàtiques i Astronomia (1a)
Especialitat: Astrofísica teòrica
Data d’ingrés: 23.03.2017
Medalla de número: 52

Nota biogràfica: Doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1978). Va passar pel nivell de professor encarregat de curs de la UB i de la Universitat Politècnica de Catalunya, va ser professor agregat interí de la UB, el 1983, i professor titular d'universitat numerari de la UB, des de l'any 1984 fins al 1986. Aquest any 1986 va guanyar una plaça de professor d'investigació al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ocupant primer una plaça a l'Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), del 1986 al 1988, posteriorment al Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), del 1988 al 1996, i des del 1996 fins a l'actualitat, a l'Institut de Ciències de l'Espai (ICE), posició que ha compaginat amb la de professor a la Universitat Autònoma de Barcelona (2004-2011). Durant la seva carrera professional ha dirigit fins la data d'avui dotze tesis doctorals (la primera llegida l'any 1985) i ha publicat més de 400 articles. Aquestes tesis doctorals dirigides i publicacions s'han referit a diverses línies de recerca astrofísiques, entre les quals podem citar: física estel·lar, estructura i evolució de la galàxia, astronomia de raigs gamma, física de plasmes i astrofísica de partícules. Ha realitzat també intenses activitats de caire administratiu, entre les quals destaquen la de vicedirector del CEAB (1994-1996); fundador i director de l'Ins¬titut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC; 1996-2015) i també fundador i director de l'ICE (1999-2016). Coeditor d'Europhysics Letters (secció d'Astrofísica, Cosmologia i Geofísica; 1992-1997); president de l'Affiliate Campus Association of the International Space University (1998-2000); membre de la Delegació Espanyola a la UNESCO (prevenció de tsunamis; 2005); president de l'Scientific Advisory Committee of the Calar Alto Observatory (2006-2010); membre de l'Space Science Advisory Committee of the European Space Agency (ESA; 2013-2017), així com membre en diverses ocasions dels comitès d'assignació de temps d'observació dels obser¬vatoris internacionals de les illes Canàries, del telescopi espacial Hubble i dels telescopis de l'European Southern Observatory (ESO). En reconeixement de la seva tasca científica, ha rebut diversos honors, tals com els de membre de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya (2001), la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (2012), la Llança d'Or de la vila de Llançà, la seva vila natal (2013).

Powered by Joomla! ©