Excm. Sr. Jaume LLIBRE i SALÓ

Barcelona, 1952
Secció de Matemàtiques i Astronomia (1a)
Especialitat: Dinàmica celeste i sistemes dinàmics
Data d’ingrés: 7.03.2002
Medalla de número: 34

Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, i Doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Catedràtic de Matemàtica Aplicada en la UAB des del 1986. Els seus temes de recerca són: els sistemes dinàmics continus i discrets, la teoría qualitativa de les equacions diferencials, la mecànica celest, les òrbites periòdiques, i la integrabilitat. Ha publicat més de 800 articles i 17 llibres. Gaudeix treballant en col.laboració, i donant classes a la universitat. Ha contribuït a formar un grup important de matemàtics treballant en sistemas dinàmics amb centre a la UAB, veure la pàgina web http://www.gsd.uab.cat/

Powered by Joomla! ©