Excm. Sr. Javier MARTÍN VIDE

Barcelona, 1954
Secció de Ciències de la Terra (4a)
Especialitat: Climatologia
Data d’ingrés: 9.06.2011
Medalla de número: 11

Nota biogràfica: Catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, és llicenciat en Ciències Matemàtiques i doctor en Geografia i Història (secció Geografia) per la mateixa universitat, amb premi extraordinari. Ha centrat la seva activitat investigadora en anàlisi probabilístics de la precipitació, riscos climàtics, anàlisi sinòptic, clima urbà i variabilitat i canvi climàtic.

Powered by Joomla! ©