Excm. Sr. Mariano MARZO i CARPIO

Carmona (Sevilla), 1951
Secció de Ciències de la Terra (4a)
Especialitat: Recursos energètics
Data d’ingrés: 22.04.2010
Medalla de número: 42

Nota biogràfica: Catedràtic d’Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. És membre de la Junta Directiva i del Comité Académico del Club Español de la Energía. Participa o ha participat en diversos consells assessors en matèria energètica de les administracions central i autonòmica, així com en d’altres institucions. Manté una relació continuada amb la indústria del petroli i del gas per mitjà de la investigació aplicada al sector (exploració i caracterització sedimentològica de jaciments) i la formació continuada. Ha publicat més de setanta-cinc treballs en revistes científiques i editat o coeditat quinze llibres. Ha format i forma part dels consells editorials de revistes de gran prestigi internacional en el camp de la geologia, com Basin Research, Geology i Sedimentology. És un col·laborador habitual sobre temes energètics en diversos mitjans de comunicació.

Powered by Joomla! ©