Excm. Sr. Josep Anton MÚÑOZ de la FUENTE

Lleida, 1959
Secció de Ciències de la Terra (4a)
Especialitat: Geodinàmica
Data d’ingrés: 19.12.2019
Medalla de número: 47

 

Breu nota biogràfica:Llicenciat (1981) i Doctor (1985) en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Geologia estructural de la Universitat de Barcelona des de 2003. Va treballar al Servei Geològic de la Generalitat de Catalunya del 1985 al 1990. Fou fundador i director de l'Institut de Recerca Geomodels entre 2003 i 2017. Cap del Grup de recerca de Geodinàmica i Anàlisi de Conques. Ha publicat 240 articles i capítols de llibre, llibres i mapes geològics (110 articles en revistes internacionals d’impacte). Investigador principal de 129 projectes de recerca de convocatòries competitives (30), empreses (80) i altres institucions (19). Director de 18 tesis doctorals (llegides i en curs). Especialista en l’estructura de les parts externes de les serralades, en sistemes de falles i tectònica salina. Ha treballat fonamentalment als Pirineus, però també a altres serralades (Andes, Alps, Apenins, Zagros, Tian Shan, Flinders Ranges, Antàrtida, ...). L’any 2002 la Generalitat de Catalunya li atorgà la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària.

Powered by Joomla! ©