Excm. Sr. Vicenç NAVARRO i AZNAR

Ciutat, data
Secció de Matemàtiques i Astronomia (1a)
Especialitat: Geometria analítica
Data d’ingrés: 8.03.2001
Medalla de número: 3

Discurs d'entrada: "Sobre el concepte de simetria en geometria : memòria llegida per l'acadèmic electe Vicenç Navarro i Aznar en l'acte de la seva recepció el dia 8 de març del 2001 ; discurs de contestació per l'acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Martí Vergés i Trias"

Powered by Joomla! ©