Excm. Sr. Xavier OBRADORS i BERENGUER

Manresa, 1956
Secció de Física (2a)
Especialitat: Física de la matèria condensada
Data d’ingrés: 10.05.2001
Medalla de número: 6

Nota biogràfica: Llicenciat en Física i doctor en Física i en Ciència de Materials. Professor titular en Física de la Matèria Condensada a la Universitat de Barcelona; Professor d’investigació del CSIC. Director de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona-CSIC. Expert i coordinador de projectes nacionals i europeus en preparació, caracterització i aplicacions de materials funcionals, magnètics i superconductors, i també en l’aplicació de la nanotecnologia. Premi nacional d’investigació Blas Cabrera (2003); Premi Duran Farell de Gas Natural (2002); Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1999); Palma Acadèmica del Govern de França (2005); Fellow de l’Institute of Physics de la Gran Bretanya (1999-). Doctor honoris causa per la Universitat de Pitesti, Romania (1999). Premi Novare-ENDESA (2007). President del Grupo Especializado de Física del Estado Sólido de la RSEF (2003-07) i de la European Society of Applied Superconductivity (2006-).

Powered by Joomla! ©