Excm. Sr. Jordi PASCUAL i GAINZA

Barcelona, 1949
Secció de Física (2a)
Especialitat: Nanociència i Nanotecnologia
Data d’ingrés: 23.11.2006
Medalla de número: 69

Nota biogràfica: Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1972), doctor en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1978) i Docteur d’État per la Universitat de Montpeller (1979). Catedràtic de Física Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1993 i director de l’Institut Català de Nanotecnologia entre el 2005 i el 2012. El 1978 impulsa, al Departament de Física de la UAB, la creació d’un grup experimental d’espectroscòpia de sòlids (electrons i fonons). Actualment, la seva recerca se centra en l’estudi de la propagació de llum en estructures nanomètriques i investigació del túnel òptic en punts quàntics. Ha publicat un centenar de treballs en revistes internacionals. Ha dirigit diversos projectes de recerca i nombroses tesis doctorals. Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1997).

Powered by Joomla! ©