Excm. Sr. Antoni PLANAS i SAUTER

Barcelona, 1959
Química (3a)
Especialitat: Bioenginyeria molecular
Data d’ingrés: 2.6.2022
Medalla de número: 64

 

Nota biogràfica:

Powered by Joomla! ©