Excma. Sra. Marta SANZ-SOLÉ

Sabadell, 1952
Secció 1a. Matemàtiques i Astronomia
Especialitat: Probabilitat
Data d’ingrés: 17.1.2019
Medalla de número: 62

 

Nota biogràfica: Marta Sanz-Solé és una matemàtica catalana especialista en teoria de la probabilitat. És doctora per la Universitat de Barcelona (UB) on, actualment, és catedràtica i directora del grup de processos estocàstics. Fou degana de la Facultat de Matemàtiques de la UB (1993-1996) i vicepresidenta de la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques (2000-2003). El maig de 2018 fou elegida directora de la Barcelona Graduate School of Mathematics. La seva activitat de recerca s’ha centrat en l’anàlisi estocàstica, camp en el que ha publicat uns 100 articles i una monografia sobre càlcul de Malliavin. Sanz-Solé va ser la Presidenta de la European Mathematical Society (2011-2014) i membre del Comitè Abel pel Premi Abel 2016 i 2017. Li fou atorgada la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya el 1998. El 2011 fou elegida Fellow del Institute of Mathematical Statistics (USA) i el 2017 va rebre la Medalla de la Real Sociedad Matemática Española per les seva posició de rellevància en la matemàtica internacional.

Powered by Joomla! ©