Excm. Sr. Carles SIMÓ i TORRES

Barcelona, 1946
Secció de Matemàtiques i Astronomia (1a)
Especialitat: Anàlisi matemàtica
Data d’ingrés: 26.01.1989
Medalla de número: 21

Nota biogràfica: Llicenciat i doctor en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, i enginyer industrial per la Escola Tecnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (actualment dins de la Universitat Politecnica de Catalunya). Catedràtic de Matemàtica Aplicada des del 1975.Especialista en sistemes dinàmics els defineix com l'estudi de tot allò que evoluciona amb el pas del temps, des del sistema solar al moviment d'un fluid, un algorisme numèric o el funcionament de les neurones. Es un defensor de no separar la teoria de la pràctica. Entre els seus temes de recerca actual tenim: propietats generals de sistemes dinàmics; sistemes hamiltonians, detecció de la manca d'integrabilitat, aplicacions simplèctiques i temes afins; sistemes dissipatius: atractors i propietats universals; mecànica celeste; anàlisi i disseny de missions espacials; mecànica de fluids i altres equacions en derivades parcials; indicadors numèrics de la dinàmica; estudis i demostracions assistits per ordinador. Ha publicat prop de 300 articles en revistes científiques o llibres, majoritàriament en sistemes dinàmics. També ha participat com a conferenciant convidat o impartint cursos en un nombre similar de reunions científiques, en la major part a nivell internacional. Ha estat director de tesi doctoral de 26 estudiants i el nombre de deescendents científics excedeix ara els 150. Membre, actualment, de la Unió Astronòmica Internacional (IAU), del Celestial Mechanics Institute i de la Societat Catalana de Matemàtiques. Com a avaluador ha fet informes per a una seixantena de revistes científiques i ha format part d'uns 25 comitès de diverses institucions (bàsicament estrangeres en ambdós casos).

Powered by Joomla! ©