Excma. Sra. Maria Josefa YZUEL i GIMÉNEZ

Jaca (Osca), 1940
Secció de Física (2a)
Especialitat: Òptica
Data d’ingrés: 14.04.2005
Medalla de número: 67

Nota biogràfica: Llicenciada en Ciències Físiques i doctora en Ciències per la Universitat de Saragossa. Becària postdoctoral del British Council a la Universitat de Reading, Regne Unit. Professora agregada d’Òptica i Estructura de la Matèria a la Universitat de Saragossa, catedràtica d’Òptica a la Universitat de Granada, i des del 1983 a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca es refereix a la teoria difraccional de la imatge, el processament òptic de la informació, especialment en reconeixement òptic d’objectes i la caracterització polarimètrica de pantalles de cristalls líquids per a òptica difractiva. Ha publicat més de 250 articles i ha dirigit vint tesis doctorals. És fellow member d’OSA, SPIE, EOS i IOP. Ha estat presidenta de la Sociedad Española de Óptica, secretària general de l’European Optical Society, vicepresidenta de la International Comission for Optics, i el 2009 presidenta de SPIE (The International Society for Optics and Photonics). És vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física. Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (2013).

Powered by Joomla! ©