2019


Novembre 7. 19:00

Inauguració de curs. Secció 3ª. Acadèmic Dr. Josep FONT
“TERÀPIA QUÍMICA. De les molècules petites (SMs) als anticossos monoclonals (MABs)”

Més informació


Novembre 14. 19:00 h

Sessió de recepció de l’Acadèmic electe Dr. Francesc PIFERRER
"La determinació del sexe en els vertebrats: canvis de paradigma i noves eines en biologia aplicada"

Més informació


Novembre 21. 19:00h

Sessió de recepció de l’Acadèmic electe Dr. Alex AGUILAR
"L'impacte del canvi climàtic en els Misticets"

Més informació


Novembre 28. 19:00 h

Treball de torn secció 5ª. Acadèmica Dra. Mercè DURFORT
“Científiques catalanes dedicades en l'àmbit de la biodiversitat en zoologia”

Més informació


Desembre 12

18:00 h

Semblança biogràfica del Dr. Josep Maria Vidal i Llenas (1913-2019) a càrrec de l'Acadèmic Dr. Ramon Pascual de Sans.

19:00 h

Treball de torn secció 4ª. Acadèmic Dr. Jordi AGUSTÍ
“Jaume Almera i els orígens de la paleontologia a Catalunya”

Més informació


Desembre 19. 19:00 h

Sessió de recepció de l’Acadèmic electe Dr. Josep Antoni MUÑOZ
“L'orògen pirinenc: esctructura i inversió del marge nord-ibèric”


2020


Gener 30. 19:00 h

Treball de torn secció 6ª. Acadèmica Dra. Carme TORRAS
“Manipulació de tèxtils en robòtica assistencial: Reptes tecnocientífics i ètics”


Febrer 27. 19:00 h

Treball de torn secció 1ª. Acadèmic Dr. Carles SIMÓ
“Caos: per què, on i quant”


Març 26. 19:00 h

Treball de torn secció 5ª. Acadèmic Dr. Jaume BERTRANPETIT
“Com el genoma ens explica les adaptacions del humans”


Abril 16. 19:00 h

Treball de torn secció 4ª. Acadèmic Dr. Miquel CANALS
“L’oceà amenaçat: una visió global”


Maig 28. 19:00 h

Treball de torn secció 2ª. Acadèmica Dr. Martine BOSMAN
“L'estratègia EU per a la física de partícules i futurs projectes del CERN”


Powered by Joomla! ©