Consell Interacadèmic de Catalunya

El Consell Interacadèmic de Catalunya fou creat el 2001, segons el Decret 286/2001, de 6 de novembre de la Generalitat de Catalunya.
Les acadèmies que en formen part són les següents:

Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició
Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Institut d'Estudis Catalans
Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
Reial Acadèmia Europea de Doctors
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Powered by Joomla! ©