Excm. Sr. Manuel JULIVERT i CASAGUALDA

Reus (Baix Camp), 1930
Secció de Ciències de la Terra (4a)
Especialitat: Geodinàmica
Data d’ingrés: 14.11.1991
Medalla de número: 7

Nota biogràfica: Llicenciat en Ciències Naturals (1952) i doctor en Geologia (1957) per la Universitat de Barcelona. Estada a Colòmbia contractat (1957) per la Facultat d’Enginyeria del Petroli a la Universitat Industrial de Santander, a Bucaramanga. Professor d’aquesta universitat i de la Universitat Nacional de Bogotà fins a finals del 1963. Catedràtic a la Universitat d’Oviedo (1964) i, posteriorment, a la Universitat Autònoma de Barcelona (1976). Professor emèrit de la UAB (2001). Va participar en el volum sobre el Paleozoic i el Mesozoic a la península Ibèrica del mapa tectònic d’Europa i regions veïnes. Ha publicat nombrosos articles sobre geologia, principalment relatius a Colòmbia, la serralada Cantàbrica, Catalunya, i l’Antiatlas i el Gran Atlas marroquins.

Powered by Joomla! ©