Simón ARCHILLA ESPEJO

 

 

Murtas, Granada, 1836 - Sigüenza, 29.8.1890
Data d'elecció: 7.4.1881
Corresponent. Secció de Ciències fisicomatemàtiques

Acadèmic electe el 21 de febrer de 1880, per trasllat a Madrid va passar a corresponent.

Powered by Joomla! ©