Juan AGELL y TORRENTS

Sanahuja (Lleida), 4.1.1809 - Barcelona, 1.4.1868
Direcció de Pneumàtica, electricitat i meteorologia.
Data d'elecció: 30.3.1833
Data d’ingrés: 29.4.1833
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Fou catedràtic de mecànica teòrica (1835) i de física experimental (1841) de l'institut de Barcelona, i de química (1845) de la facultat de ciències de la Universitat de Barcelona. Doctor en ciències (1846) i degà director de l'Escola Industrial, i el 1863, rector de la universitat. El 1845 presentà a l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona un telègraf inventat per ell que transmetia les lletres amb tota claredat, a raó de 40 per minut, i que millorà el 1850. A més de l'esmentat telègraf, els seus treballs d'investigació sobre electricitat i termologia foren publicats al butlletí de l'esmentada acadèmia. Fou membre d'honor de l'Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.

Càrrecs a la RACAB:

- 29 juliol 1841, Vicepresident.
- 12 novembre 1842, Comptador.
- 16 març 1843, Director de la Secció de físico matemàtiques.
- 5 desembre 1850, Director de la Secció de físico matemàtiques.

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1908-09, p. 66-75

Powered by Joomla! ©