Antonio ALA y RATERA

 

Barcelona ? - ? 1831
Direcció de Matemàtiques
Data d'elecció: 26.4.1815
Data d’ingrés: 14.6.1815
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Fou catedràtic de les Escoles sostingudes per la Junta de Comerç del Principat de Catalunya, des de 1817 fins 1824, impartint les classes de Càlcul teòric i pràctic, i de Geografia mercantil

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1906-07, p. 108-110

Powered by Joomla! ©