Jaume ALMERA COMAS

 

Vilassar de Mar, 1845 - Barcelona, 1919
Secció D'Història Natural
Data d'elecció: 15.1.1879
Data d’ingrés: 20.12.1879
Numerari. Medalla 47

 

Breu nota biogràfica: Doctor en ciències i teologia. va ser professor de geologia i d' història natural en el Seminari de Barcelona. Al 1874 va fundar el Museu Geognòsia y Paleontologia del Seminari de Barcelona. A l’any següent ingressà a l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona va iniciar la confecció del primer mapa geològic de la província a escala 1:40.000 presentat al 1888 al Congrés Geològic Internacional de Londres. Va presidí al 1889, amb Lluís M. Vidal, la reunió extraordinària de la Sociéte Géologique de França. Al 1907 va ser president de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

 

Càrrecs a la RACAB:

-Conservador del Gabinet de la Secció d’Història Natural (26 de novembre de1880)
-Secretari de la Secció d’Història Natural (4 d’octubre de 1888, 31 d’octubre de1890)
-Acadèmic Bibliotecari (17 d’octubre de 1882, 14 d’octubre de1884)
-Vicepresident (17 d’octubre de 1892, 13 de desembre de1893)
-President ( 15 d’octubre de 1906)
-Junta Inspectora de l’Observatori Fabra (25 de juny de 1908)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1919-20, p. 59-84

Powered by Joomla! ©