Manuel ÁLVAREZ-CASTRILLON Y BUSTELO

 

Luarca (Asturias) 10.4.1886 - Barcelona 19.10.1957
Comissió de Geografia
Data d'elecció: 27.2.1929
Data d’ingrés: 28.2.1930
NUmerari. Medalla 22

 

Breu nota biogràfica: Va cursar estudis a la Facultat de Ciències de la Universitat d’Oviedo, completant a Barcelona les llicenciatures de Ciències Exactes (1908) i Físiques (1931), i graduant-se de Doctor en Ciències Exactes a Madrid (1934). Va desplegar la seva labor científica a camps com els de la meteorologia, la sismologia, l'estadística, i l'òptica atmosfèrica. Va ser cap del ”Centro de Telégrafos de Barcelona”. Fou professor de Matemàtiques especials per a químics, Mecànica racional i celest, Complements d’àlgebra i geometria, Cosmografia i física del globus, Astronomia esfèrica i geodèsia, Càlcul infinitesimal i Geofísica, a la Universitat de Barcelona. Meteoròleg de l’Observatori Fabra (1921)

 

Càrrecs a la RACAB: Director de la Secció 3a (1952-1955); Comptador (1955-1957)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1957-58, p. 81-83

Powered by Joomla! ©