Leandre ARDÈVOL i SARDÀ

 

Reus, ?.7.1809 - Reus, 12.12.1873
Secció de Ciències Fisicomatemàtiques
Data d'elecció: 10.6.1840
Data d’ingrés: 12.8.1842
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Va residir alguns any al estranger. Durant la seva estància a Paris va cursar la carrera de medicina, i va estudiar a l’Escola de Mines. Va tornar a Barcelona a l’any 1834. Va ser un dels constituents de la societat “La Maquinista terrestre y marítima”. Ardévol va ser membre de la “Sociedad barcelonesa de Amigos del País” i President del “Centro de lectura de Reus”

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1910-11, p. 140-143

Powered by Joomla! ©