Lorenzo ARMADANS

 

? - ?
Direcció d’Àlgebra i Geometria
Data d'elecció: 25.1.1769
Data d’ingrés: 10.2.1769
Numerari

 

 

Càrrecs a la RACAB: Revisor de la Direcció d’Àlgebra i de Geometria (1769-1770)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1903-04, p. 74

Powered by Joomla! ©